Online pokerspelers zullen (nog meer) worden belast

Leestijd: 2 minuten

De Belgische fiscus krijgt de pokerspeler in het vizier. De fiscus blijkt immers geïnteresseerd in de online pokerspeler. Of beter gezegd: de winsten van de online poker spelers. “Wie op professioneel niveau pokert, en er tijd en energie in steekt, moet zijn inkomsten aangeven als beroepsinkomsten”, aldus de Belgische overheid.

Vrijgesteld van belasting?

Een deel van de pokerspelers dacht lange tijd dat de winsten van online poker vrijgesteld waren van belasting. “Inkomsten uit kansspelen zijn immers uitgezonderd van enige belasting”, aldus hun gedachtegang. Aanbieders van poker en online poker zoals casino’s en PokerStars.be zouden volgens deze ideologie verantwoordelijk zijn voor de belasting, waardoor de rake zou worden verhoogd. De online pokerspeler zou bijgevolg zelf indirect mee vooraf de belasting betalen, maar behoorde achteraf geen belasting meer te betalen op zijn verwezenlijkte meerwaardes.

Toepasselijke belasting

Online pokerspelers zullen (nog meer) worden belastVoor particuliere spelers maakt de Belgische fiscus een onderscheid tussen de occasionele spelers en regulars. Beide groepen zouden onderworpen zijn aan belasting. Het onderscheid tussen beide groepen van online pokerspelers wordt door de fiscus gemaakt op basis van een vragenlijst, net zoals er een vragenlijst is om bij werknemers en zelfstandigen het risico op schijnzelfstandigheid te beoordelen.

De relevante criteria om uit te maken of iemand een occasionele speler of regular is zijn:
– Hoeveel tijd spendeert de online pokerspeler aan het pokeren?
– Hoeveel wordt er gemiddeld door de speler ingezet?
– Treed de online pokerspeler individueel op, of in teamverband?
– Wat is de kennis van de online pokerspeler?
– Hoeveel inkomsten worden er jaarlijks behaald uit het online poker spelen?

Wanneer men als ‘occasionele speler’ zou worden bestempeld, behoort men 33% belastingen te betalen op de winsten uit het online poker spelen. De winsten zouden op de belastingaangifte onder de rubriek ‘diverse inkomsten’ moeten worden opgenomen. De regulars, lees: zij die het gros van hun beroepsinkomsten uit online poker halen, zijn onderworpen aan de belasting voor beroepsinkomsten.

Deze belasting wordt progressief opgebouwd, naarmate de inkomsten hoger liggen:
* Belastbare inkomsten 0 – 8.680 EUR: 25%;
* Belastbare inkomsten 8.681 – 12.360 EUR: 30%;
* Belastbare inkomsten 12.361 – 20.600 EUR: 40%;
* Belastbare inkomsten 20.601 – 37.750 EUR: 45%;
* Belastbare inkomsten > 37.750 EUR: 50%;

Gewijzigde houding tegenover verleden

Zelfs toen online poker in België nog niet gelegaliseerd was, werden online pokerspelers reeds aan bovenvermelde percentages onderworpen. Anno eind 2015 is online poker evenwel reeds gelegaliseerd. De Belgische fiscus heeft nu zelf de stoute schoenen aangetrokken en is actief op zoek gegaan naar de online pokerspelers die tienduizenden, sommigen zelfs honderdduizenden euro’s per jaar verdienen via online poker. De Belgische pokerindustrie heeft de voorbije jaren flink geboomed, waardoor een tiental online pokerspelers serieuze winsten hebben geboekt. “Wie in de hoogste belastingschaal zit, dreigt tot 75 procent van zijn inkomsten uit poker te verliezen”, stelt fiscale advocaat Michel Maus. Een verhaal dat wellicht in 2016 zal worden vervolgd.