Nederlands Gerechtshof oordeelt: poker is een kansspel

Leestijd: 2 minuten

Binnen de poker- en wedindustrie bestond al enige tijd discussie omtrent het gegeven of poker een kansspel of behendigheidsspel betreft. Wanneer poker zou gecategoriseerd worden als behendigheidsspel zou er geen kansspellicentie vereist zijn en zouden zonder bijkomende formaliteiten pokertoernooien kunnen georganiseerd worden. Dankzij het oordeel van het Gerechtshof van Amsterdam bestaat er nu meer zekerheid: poker is in Nederland een kansspel en geen behendigheidsspel.

Verbreking voorgaand vonnis

Nederlands Gerechtshof oordeelt: poker is een kansspelHet Gerechtshof van Amsterdam werd gevat naar aanleiding van een voorgaand vonnis van de rechtbank in Amsterdam. Deze lagere rechtbank oordeelde dat poker draaide om behendigheid en bijgevolg een behendigheidsspel behelsde. Bijgevolg was er volgens deze rechtbank geen organisatie van een kansspel. Ook voordien had de rechtbank in Den Haag in 2010 geoordeeld dat poker de laatste jaren gewijzigd is en meer draait om behendigheid dan om de kans op winst of verlies.

De feiten van het vonnis en arrest kunnen als volgt worden samengevat: Drie mannen hadden in de periode 2005 – 2007 meerdere pokertoernooien georganiseerd in een café te Bussum. De drie personen hadden daar evenwel geen vergunning voor. Voor de rechtbank verweerden de drie zich met het feit dat poker geen kansspel is, maar louter een behendigheidsspel waardoor er geen licentie / vergunning vereist is. Het Gerechtshof van Amsterdam ging evenwel niet mee in deze zienswijze. Volgens het Hof is de kans op winst of verlies afhankelijk van de gelote kaarten, en is er weldegelijk sprake van een kansspel. Hoe behendig men ook meent te zijn, de behendigheid kan aan deze kans op winst of verlies niets wijzigen.

Het Gerechtshof van Amsterdam veroordeelde bijgevolg de drie tot een boete. De twee organisatoren van de pokertoernooien werden veroordeeld tot een boete van elk 1.250 EUR. De derde betrokkene, de eigenaar van het café, werd gelet op de medeplichtigheid veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 500 EUR. Daarbij hield het Gerechtshof onder meer rekening met de lange bestaansgeschiedenis van het café zonder zware inbreuken (circa 10 jaar).

Impact België

De rechtspraak in Nederland kon evenwel los gezien worden van de situatie in België. Zowel Nederland als België bepalen autonoom wat de voorwaarden zijn van een kansspel en het deelnemen aan kansspelen.

In België is de Kansspelcommissie al langer van oordeel dat poker een kansspel behelst. Immers zijn er voor een kansspel in België drie elementen vereist: een inzet; een kans om deze inzet te winnen of te verliezen; en toeval. Van zodra deze drie elementen vervuld zijn is er volgens de Belgische Kansspelcommissie sprake van een kansspel. De kans op winst of verlies is bij poker afhankelijk van hoe de kaarten worden gedeeld, en dus minder van de technische tussenkomst van de speler. Pokeren tegen geld is dan ook enkel mogelijk in één van de 9 officieel erkende casino’s.

Kan je dan zelf een pokertoernooi organiseren? Nee, tenzij er gespeeld wordt voor maximaal 0,22 EUR inzet en maximaal 6,20 EUR winst. Onrechtstreekse of verdoken inzet (bv. verhoogde drankprijs of ontvangst van een t-shirt) wordt ook beschouwd als een inzet, waardoor wanneer dit de bovenvermelde bedragen overschrijdt gecategoriseerd wordt als verboden.